bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Przetargi

Wersja z dnia: 28.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Wybór najkorzystniejszej oferty - zobacz: "Rozstrzygnięcia"

Wersja z dnia: 07.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Wykonanie remontu elewacji i pokrycia budynku administracyjnego przy ul. Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim.

Wersja z dnia: 07.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o ofercie na wykonanie zadania: przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez TBS.

Wersja z dnia: 30.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na najem garażu.

Wersja z dnia: 22.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zapytanie ofertowe: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Wersja z dnia: 05.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków na najem lokalu - 21 maja 2015r.

Wersja z dnia: 11.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu ustnym w dniu 23 marca 2015r.

Wersja z dnia: 30.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu

Wersja z dnia: 31.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego FS Lublin 3524 w drodze przetargu nieograniczonego.

Wersja z dnia: 16.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu z dnia 4 lipca 2014r. oraz wybór oferty ( patrz: Rozstrzygnięcia\" )

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja zapytania ofertowego w dniu 16 lipca 2014r.

Wersja z dnia: 20.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: 2014-07-04 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.

Wersja z dnia: 06.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargach (20 czerwca 2014r.)

Wersja z dnia: 21.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu z dnia 13 listopada 2012r. i wybór najkorzystniejszej oferty (5 grudnia 2012r.)

Wersja z dnia: 14.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wersja z dnia: 05.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 listopada 2012r.

Wersja z dnia: 30.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: Wybranie oferty

Wersja z dnia: 27.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: Modyfikacja do SIWZ

Wersja z dnia: 24.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: Załącznik do SIWZ

Wersja z dnia: 19.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu 267850 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

Wersja z dnia: 29.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu z dnia 29 maja 2012r.

Wersja z dnia: 03.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Wersja z dnia: 15.02.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie postępowania o przetargu z dnia 15 lutego 2012r.

Wersja z dnia: 18.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o przetargu: przegląd instalacji gazowej - 15 lutego 2012r.

Wersja z dnia: 28.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu: \"Wywóz odpadów komunalnych...\"

Wersja z dnia: 20.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr: 355994 - 2011, data: 28 października 2011r.

Wersja z dnia: 25.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: zakończenie przetargu z dnia 25 sierpnia 2011r.

Wersja z dnia: 13.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 sierpnia 2011r.

Wersja z dnia: 30.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie przetargu na roboty zduńskie.

Wersja z dnia: 27.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót zduńskich na terenie miasta i powiatu Drawsko Pomorskie

Wersja z dnia: 23.12.2010
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu 92406 - 2011, 92578 - 2011, 92810 - 2011