bip.gov.pl

Ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I A

 • Z dniem 1 listopada 2014r., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim wprowadza tak zwane „płatności masowe”.

  Oznacza to, że każdy najemca lokalu:

  • mieszkalnego,
  • użytkowego,
  • gospodarczego lub garażu,
  • a także każdy z właścicieli lokali administrowanych przez TBS,

  otrzyma indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia naliczanych opłat.

  Do czasu dostarczenia przez TBS najemcom i właścicielom lokalu nowych książeczek opłat
  z nowymi numerami kont bankowych, opłaty można dokonywać na dotychczasowych zasadach,
  wykorzystując dotychczasowe książeczki opłat.

  Więcej informacji w wyżej wymienionej sprawie, można uzyskać:

  • w siedzibie TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8,
  • oraz pod numerem telefonu: 94 36 325 58.Opublikował: Wiesław Kamiński
Publikacja dnia: 30.10.2014
Podpisał: Andrzej Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 29.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 740